Spiderman

Als iemand met grote voorliefde voor film en dan vooral films geïnspireerd op superhelden, is er een scene uit Spiderman waar ik aan moest denken van de week. In de film Spiderman sterft ‘oom Ben’ omdat Spiderman een overvaller laat lopen. Moraal van het verhaal: ‘Great power comes with great responsibility.’

Reden voor mijn overpeinzing was een e-mail van één van mijn directe collega’s. Op acp.nl hadden bezoekers -op zijn zachtst gezegd- minder genuanceerde reacties geplaatst. Dit riep de vraag op bij een aantal regionale ACP-vertegenwoordigers om de mogelijkheid tot reageren alleen nog voor ACP-leden open te stellen. Nu ben ik als kind van mijn generatie een internet-junkie. Ik geef het meteen toe. Ik ben zo’n jongen die je zelfs in een restaurant tegenover zijn vrouw nog de hele tijd met zijn telefoon ziet pielen. Iemand die veel sociale netwerksites actief besurft en van wie een groot deel van zijn sociale leven zich online afspeelt. En in de ogen van een aantal van jullie misschien nog wel erger: die zo naïef is om te geloven in een vrij internet. Ik heb dan ook totaal geen warme gevoelens bij het reguleren of zelfs blocken van meningen. Niet zozeer omdat ik geloof dat iedereen inhoudelijk bijdraagt aan het debat. Maar wel omdat het volgens mij uniek is wat er op dit moment bij de ACP mogelijk is. Politiemensen die met elkaar en anderen een podium krijgen om met elkaar in discussie te gaan over bijvoorbeeld werk en inkomen. Zonder inlog!

Los van het feit dat ik nog wel eens jeuk krijg van het gebrek aan nuance of kennis, verbaast het mij dat er zo weinig mensen zijn die een positief verhaal te vertellen hebben. Dat alles overpeinzend kom ik tot de conclusie dat Spiderman wel een punt had. Of de mogelijkheid om te reageren open blijft staan, is afhankelijk van al die duizenden mensen die elke maand onze site bezoeken en hoe ze er in slagen hun verantwoordelijkheid te nemen. Want met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid.

Co-creatie

Menno Lanting schreef het boek ‘Connect!’ met als ondertitel ‘De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap’. Volgens Lanting vraagt een hyper verbonden wereld om andere manieren van organiseren en leiders met andere waarden en uitgangspunten. Met zijn boek daagt Lanting criticasters van sociale media uit om de discussie niet langer te focussen op meerwaarde, maar sociale media vooral te zien als een middel om het gesprek tussen mensen op gang te brengen en te houden. Hij stelt daarbij de volgende vraag. ‘Zijn gesprekken tussen mensen op het terras of in de trein nu zoveel zinvoller als gesprekken op sociale media?’

Lanting schetst de ontwikkeling van communicatie via het internet, waarbij eerst het zenden van een boodschap centraal stond. Daarna volgde de dialoog (web 2.0.) met vooralsnog als eindpunt co-creatie. Een term die betekent dat niet langer de organisatie, maar alle stakeholders gezamenlijk aan de slag gaan met een onderwerp. Om het voor iedereen iets concreter te maken, zal ik een voorbeeld noemen. Hoe zou de ACP in haar communicatie bijvoorbeeld kunnen omgaan met een onderwerp als de omvorming van het politiebestel naar één Nationale Politie?

In het geval van zenden, betekent dit dat de ACP een bericht online plaatst om leden te informeren over de nieuwe inrichting van het politiebestel. In het geval van de dialoog kunnen leden ook op het gepubliceerde voorstel reageren. De ACP luistert en formuleert met de input van leden in het achterhoofd de uiteindelijke inzet. Co-creatie gaat nog een stap verder. Online wordt samen met leden het standpunt geformuleerd. We beginnen met een lege pagina en formuleren, schrappen en herschrijven samen net zolang, totdat er een standpunt ligt waar de meeste leden het over eens zijn. Hierbij staat de expertise van leden centraal. Niet alleen is deze manier van werken transparant. Het doet ook recht aan de wederzijdse afhankelijkheid van de ACP en haar leden. Als vakbond zijn wij ten diepste namelijk niets meer en niets minder dan een optelsom van de slag- en denkkracht van alle leden.

Dat brengt mij bij de vraag: Hoe nu verder? Ik ga er in ieder geval eens goed over nadenken. En voor diegene die ideeën heeft, dan verneem ik dat graag via het e-mailadres: [email protected]