Woorden voor waarden

Voordeel van werken voor een waardegestuurde organisatie is dat je af en toe de mogelijkheid krijgt om structurele discussies met elkaar te voeren. Zo kan ik mij nog goed herinneren dat wij met een kleine groep mensen nadachten over nieuwe woorden voor oude waarden. De samenleving veranderd en de organisatie ook. In plaats van onze christelijk sociale waarden te veranderen, gingen wij op zoek naar woorden die aansluiten bij onze tijd. Wat is de essentie van termen als gerechtigheid, rentmeesterschap en rechtvaardigheid en hoe vertalen wij die naar nieuwe woorden?

Ik moest aan die discussie denken terwijl ik naar Buitenhof keek waar Wijfels opriep tot een structurele discussie over de koers van zijn en mijn partij, het CDA. De politiek (inclusief het CDA) die geen antwoord weet te formuleren op de problemen van vandaag de dag. Problemen die niet meer te definiëren zijn langs de oude politieke lijnen van links of rechts en dus vragen om structurele discussies en koerswijzigingen. Problemen ook die veel breder spelen dan in alleen Nederland en die dus vragen om een Europese misschien zelfs wereldwijde scope.

Ik geloof dat de waarden van het christelijk sociaal en christelijk democratische gedachtegoed nog steeds actueel zijn. Het gaat er alleen om op welke issues ze worden toegepast. Daar zit de zoektocht voor het CDA en centraal daarbij staat de kiezer. Niet om maar ja te knikken en te doen wat de kiezer wil, maar wel om de issues te bepalen die spelen. Daarna is het een kwestie van leiderschap en redenerend vanuit je waarden met aansprekende woorden aan mensen uitleggen waarom je op issues bepaalde keuzes maakt.

Tegenstelling

Het aantal CDA-leden neemt toe, maar daarnaast neemt binnen de partij ook het protest toe tegen een rechtse coalitie met Wilders. Het lijkt een tegenstelling, maar het is inherent aan het zijn van een brede volkspartij. Als links van het midden geaarde christen democraat ben ik niet erg gelukkig met een uitgesproken rechts kabinet. De belangrijkste reden is dat in een tijd van bezuinigingen een kabinet keuzes moet maken. Op zich niets mis mee, maar partijen die de woning- en hypotheekmarkt van tevoren al buiten schot plaatsen zijn wat mij betreft onverantwoord bezig. Het samenvoegen van departementen en ministeries en het terugdringen van het aantal ambtenaren, geen probleem, maar daarmee kom je er niet. Om uiteindelijk toch 18 miljard te bezuinigen wordt er straks keihard ingrepen in de solidariteit.

Ondertussen is Nederland angstvallig stil en hebben wij alleen discussies over het fascistische karakter van de PVV. Volgens een artikel in het NRC een strategie van het CDA en de VVD. Laat iedereen maar praten over Wilders, dan hoeven wij in ieder geval niet uit te leggen waarom wij keihard ingrijpen en de onderlinge solidariteit de nek omdraaien. Marktwerking als het ideaal en solidariteit alleen voor de aller-, aller-, allerarmsten.

Ik wacht rustig af, maar begin mij langzaam maar zeker zorgen te maken. Er zal toch niet een te grote tegenstelling ontstaan tussen mijn ideeën en overtuigingen en het regeringsakkoord waar mijn partij haar handtekening onder zet?!