365 dagen bloggen, dag 177: ‘de staat van God’

In een artikel op Trouw.nl met als titel: ‘de staat van religie laat zien dat God niet aan het verdwijnen is, in in tegendeel.’ staat de quote:

“Weg van de clichés en de vooroordelen en in plaats daarvan juist meer achtergrond bij wat mensen bezieling geeft.”

Volgens het artikel is er een nieuwe generatie opgestaan voor wie religie niet langer meer iets problematisch is, maar die vanuit de wetenschap een antwoord proberen te formuleren op wat het is dat mensen bezieling geeft. Het artikel sluit af met hoogleraar Marc Slors. Hij ziet twee aannames als het gaat om religie, namelijk dat we denken dat religie iets individueels is en ten tweede dat we ten onrechte denken dat religie gaat over kennisclaims.

“Als je aan gelovigen vraagt: waarom geloof je eigenlijk, dan krijg je natuurlijk nooit die neurologische antwoorden. Wél dat religie waardevol is, dat het zin geeft aan je leven. Religie gaat ook over gedrag, over rituelen, over moraal en omgangsvormen. Religie is een gedeelde denkgewoonte. Die gedeelde ideeën zorgen voor groepsvorming, voor samenwerking, voor onderling vertrouwen tussen mensen, en dat stelt ons in staat om rollen te verdelen. Dat geeft ons evolutionair gezien een enorme voorsprong op andere soorten. De collectieve denkgewoonte gaat over hoe je je moet gedragen en je tot de ander verhouden.”

Ik herken ze allebei. De persoonlijke zoektocht naar bezieling en zingeving tegenover mijn behoefte ergens bij te horen, mij met anderen te verbinden, juist ook in die zoektocht. Door de vrijheid die mensen ervaren in hun zoektocht ontstaan er zoveel mooie vormen. Plekken (on- en offline) waar mensen elkaar inspireren en zich met elkaar verbinden. Op zondag in de kerk, maar ook daarbuiten. Zo is er op Facebook het initiatief van de kerklozen. Een groep mensen uit Zwolle en omstreken die, ook al geloven ze, niet meer aangesloten zijn bij een kerk. Of neem 7×7 een dappere zoektocht naar een progressief christendom. Het magazine Lazarus waarin inspirerende mensen aan het woord komen. En dat zijn alleen nog de christelijke varianten. Ik ben zelf ook blij met een initiatief als ‘School of life’ (zie onderstaande filmpje) dat voorkomt uit het brein van filosoof en atheïst Alain de Botton.

Allemaal pogingen om, zoals het artikel in Trouw dat zo mooi verwoordt op zoek te gaan naar bezieling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *